Projekt: Familijne Pitagorasy

Koordynator

Koordynator
Maria Marciniak
e-mail: m.marciniak@familijny.pl
tel : 533 317 956


Dyrektor
Beata Kruszelnicka
e-mail: b.kruszelnicka@familijny.pl
tel.: 533 335 451

Cele projektu

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań, Wrocław, poprzez zapewnienie fachowej opieki w 6 nowo powstałych żłobkach.

Okres realizacji

Od 01.09.2013 do 30.06.2015

Miejsca realizacji:

Familijny Żłobek
Pl. Zgody 3/I a 50-432 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
Pl. Zgody 3/I a 50-432 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
ul. Kowalska 60 51-424 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
ul. Partyzantów 12b 51-672 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
ul. Pilczycka 100 A1/1 54-150 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
ul. Trawowa 57a 54-614 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Familijny Żłobek
ul. Trawowa 57a 54-614 Wrocław Organ nadzorujący: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia sekr. WZD tel.071/777-86-99 fax: 071/777-79-94 mail: wzd@um.wroc.pl więcej

Środki finansowe:

 

Europejski Fundusz Społeczny

2 716 442,65 PLN