25 listopad 2016

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim. Rekrutacja

Projekt:   „Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim” (RPDS.10.01.01-IZ.00-02-116/16) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego...

czytaj więcej
12 październik 2016

Rekrutacja uzupełniająca do Familijnego Żłobka przy ul. Pilczyckiej. Październik 2016

W dniach 13-21 października będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do jedno wolne miejsce w żłobku dotowane przez Gminę Wrocław. Miejsce zwalnia się 2 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 października o godzinie 12.00.  Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji oraz protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka. Dokumenty należy składać w Dolnośląskim...

czytaj więcej
08 wrzesień 2016

Informacja o wynikach przetargu z dnia 29.09.2016 na dostawę na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia laboratorium

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Z przyrodą za pan brat - edukacja ekologiczna w Niepublicznym Przedszkolu Galileo w Poznaniu” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Fundacja Familijny Poznań ogłasza wyniki przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia laboratorium. Wyniki...

czytaj więcej
 1 2 3 »