18 październik 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu

W związku z  realizacją projektu „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na ...

czytaj więcej
18 październik 2017

Wyróżnienie Achievement Award dla Prezesa Fundacji Familijny Poznań

Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski otrzymał wyróżnienie Achievement Award od Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (American Academy of Ophthalmology) za dotychczasowy dorobek i prace prezentowane na konferencjach Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.    https://www.aao.org/about/awards/achievement-recipients    

czytaj więcej
05 październik 2017

Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu

W związku z realizacją projektu „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy o złożenie oferty na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole...

czytaj więcej
 1 2 3 »