05 grudzień 2017

Wsparcie Centrum SEKTOR3

Nasza  organizacja  korzysta  z  pomocy  Wrocławskiego  Centrum  Wspierania Organizacji  Pozarządowych  SEKTOR  3  prowadzonego  przez  Fundację wspierania  Organizacji  Pozarządowych  "Umbrella", a finansowanego  przez Gminę Wrocław. 

czytaj więcej
18 październik 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo we Wrocławiu

W związku z  realizacją projektu „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zawiadamia o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na ...

czytaj więcej
18 październik 2017

Wyróżnienie Achievement Award dla Prezesa Fundacji Familijny Poznań

Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski otrzymał wyróżnienie Achievement Award od Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (American Academy of Ophthalmology) za dotychczasowy dorobek i prace prezentowane na konferencjach Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.    https://www.aao.org/about/awards/achievement-recipients    

czytaj więcej
 1 2 3 »