Projekt: Familijne Pitagorasy

Koordynator

Koordynator

Maria Marciniak

e-mail: m.marciniak@familijny.pl
tel.: 533 317 956

Dyrektor
 

Beata Kruszelnicka

e-mail: b.kruszelnicka@familijny.pl

tel. : 533 335 451

 

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat trzech zamieszkałych na terenie miasta Poznań, Wrocław, poprzez zapewnienie fachowej opieki w 6 nowo powstałych żłobkach.

 

Okres realizacji

Od 01.09.2013 do 30.06.2015

Środki finansowe:

 

Europejski Fundusz Społeczny

2 716 442,65 PLN