Projekt: Twoje Przedszkole I

Koordynator

Sławomir Szymczak

tel. 61 843 63 04

e-mail: s.szymczak@familijny.pl

Cele projektu

Głównym celem projektu było utworzenie 50 ośrodków edukacji przedszkolnej zlokalizowanych w szczególności na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Nowo powstałe przedszkola przyczynić się miały do stworzenia równych szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3 - 5 lat, które z różnych powodów nie uczestniczyły wcześniej w zajęciach przedszkolnych.

Okres realizacji

Projekt rozpoczęty: 01.10.2008

Projekt zakończony: 31.05 2010

Zrealizowano

Otwarcie prowadzenie 50 Punktów Przedszkolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

Środki finansowe:

Europejski Fundusz Społeczny

5 562 700, 20 PLN

Partnerzy: