Familijny Żłobek

Adres

ul. Malwowa 102

60-175 Poznań

tel.: 501 669 896

 

 

Co nas wyróżnia?  Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Dzieci są otoczone wyłącznie bezpiecznymi, certyfikowanymi urządzeniami, zabawkami, meblami. Nasze placówki posiadają wszelkie wymagane prawem odbiory straży pożarnej i sanepidu. Uzyskały wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. W każdym żłobku będzie maksymalnie 15 dzieci, i aż trzy wykwalifikowane opiekunki. Działamy bez przerwy wakacyjnej.


Familijne Żłobki posiadają również program edukacyjny, w którego skład wchodzą:
- zajęcia muzyczne „Wesołe Nutki” zapewniające rozwój  percepcji słuchowej i koordynacji ruchowej,
- „Zaczarowany świat baśni” wprowadzamy dzieci w świat literatury,
- „Za chwilę będę Przedszkolakiem”  przygotujemy dzieci do pójścia do Przedszkola,
- zajęcia języka angielskiego mające na celu oswojenie dzieci z językiem obcym,
- zajęcia plastyczne "Plastuś" uczące wyrażania emocji poprzez obrazy.

Ponadto zapewniamy opiekę psychologa i logopedy.

Godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

 

 

 

Osoba do kontaktu

Dyrektor

Alicja Studzińska - Szychowiak

tel.: 533 335 854

 

Kontakt ze żłobkiem:

e-mail: zlobek.malwowa@familijny.pl