Familijny Żłobek

Adres

Familijny Żłobek 

ul. Malwowa 102

60-175 Poznań

tel.: 533 335 952

Organ nadzorujący Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznań ul. 3 Maja 46, IV piętro, pok. 413 oraz 411, e-mail: zdrowie@um.poznan.pl

 

Co nas wyróżnia?  tylko 350zł miesięcznie za pobyt z wyżywieniem. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Dzieci są otoczone wyłącznie bezpiecznymi, certyfikowanymi urządzeniami, zabawkami, meblami. Nasze placówki posiadają wszelkie wymagane prawem odbiory straży pożarnej i sanepidu. Uzyskały wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. W każdym żłobku będzie maksymalnie 15 dzieci, i aż trzy wykwalifikowane opiekunki. Działamy bez przerwy wakacyjnej.


Familijne Żłobki posiadają również program edukacyjny, w którego skład wchodzą:
- zajęcia muzyczne „Wesołe Nutki” zapewniające rozwój  percepcji słuchowej i koordynacji ruchowej,
- „Zaczarowany świat baśni” wprowadzamy dzieci w świat literatury,
- „Za chwilę będę Przedszkolakiem”  przygotujemy dzieci do pójścia do Przedszkola,
- zajęcia języka angielskiego mające na celu oswojenie dzieci z językiem obcym,
- zajęcia plastyczne "Plastuś" uczące wyrażania emocji poprzez obrazy.

Ponadto zapewniamy opieką psychologa i logopedy.

Godziny Funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

 

 

Osoba do kontaktu

 

 

Koordynator Projektu

Maria Marciniak

e-mail: m.marciniak@familijny.pl

tel. : 533 317 956

 

 

Dyrektor żłobka

Beata Kruszelnicka

e-mail: b.kruszelnicka@familijny.pl

tel. : 533 335 451