Fundacja Familijny Poznań - żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, projekty unijne, dofinansowanie

 

Fundacja powstała we wrześniu 2001 roku, jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów dotowanych przez różnego rodzaju podmioty.

Głównym z realizowanych przez Fundację zadań jest prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. Fundacja realizuje ten cel poprzez prowadzenie placówek edukacyjnych i szkoleń zawodowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Familijny Poznań podejmuje także działania na rzecz zmniejszenia nierówności i marginalizacji społecznej spowodowanej nierównym dostępem do informacji prowadząc różnorodne formy bezpłatnego poradnictwa. W ramach tych działań Fundacja Familijny Poznań utworzyła 3 pomorskie oraz 4 wielkopolskie Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej. Od września 2012 roku w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przy biurach w Lesznie, Koninie, Pile oraz w punkcie konsultacyjnym w Poznaniu, bezpłatnych porad prawnych mogą zasięgnąć także organizacje pozarządowe.

Priorytetem Fundacji stała się reakcja na samodzielnie zdiagnozowany w 2004 roku problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który wynika z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi oraz braku dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania. Zdając sobie sprawę, jak ważny jest ten okres życia w rozwoju każdego dziecka, Fundacja uruchomiła unikatową w skali kraju sieć ośrodków przedszkolnych, które zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Wciąż rosnąca ilość podopiecznych Fundacji Familijny Poznań utwierdza w przekonaniu, iż potrzebne są kolejne placówki tego typu. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie sześciu województw pozyskując na ten cel ponad 20 mln zł ze środków zewnętrznych. Obecnie prowadzi 68 placówek kierujących swoją ofertę do najmłodszych. W roku 2012 Fundacja poszerzyła swoją ofertę m.in.: o 2 Niepubliczne Przedszkola – Galileo oraz Kolumbus – na terenie Poznania, 6 Punktów Przedszkolnych na obszarach wiejskich Wielkopolski oraz 7 Publicznych Przedszkoli, zbudowanych w systemie modułowym na terenie Wrocławia. Również w 2012 roku, powstał w Poznaniu żłobek w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przyzakładowy Żłobek Alternatywą Dla Pracujących Rodziców”.

Nie zapominając jednak o potrzebach młodzieży Fundacja kształci poznańskich podopiecznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 na Fabianowie oraz w Niepublicznym Gimnazjum nr 1. Ponadto we wrześniu 2012 roku Fundacja otworzyła 2 kolejne szkoły: Niepubliczną Szkołę Podstawową Galileo w Nakonowie (gm. Kowal) oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 w Gdańsku.

Fundacja Familijny Poznań stworzyła także ofertę szkoleń dla kobiet bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, powyżej 45 roku życia, z terenów powiatów: miasto Poznań, poznański, pilski, miasto Konin, koniński, miasto Leszno, leszczyński. Kursy zawodowe prowadzone są w ramach projektu „PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+”.

Do tej pory Fundacja Familijny Poznań otworzyła swoje oddziały w Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu oraz Szczecinie.

Aby szerzej zapoznać się z działalnością Fundacji zapraszamy do zakładek Nasze placówki i Projekty, w których znajdują się informacje dotyczące zarówno trwających, jak i zakończonych przedsięwzięć.

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją.

 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Prezes Fundacji Familijny Poznań