09 marzec 2017

Protokół z wyboru ofert_Zapytanie nr 1/Wielcy Mistrzowie

W związku z realizacją projektu   „Wielcy Mistrzowie” nr RPPM.03.02.01-22-0148/15-00  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonano wyboru ofert na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 LEONARDO w...

czytaj więcej
15 styczeń 2017

Nowy Punkt Przedszkolny na Dolnym Śląsku

 Bardzo miło nam poinformować że Fundacja Familijny Poznań od 2 stycznia 2017 r. otworzyła Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim  w Gminie Brzeg Dolny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji przedszkolaków. W...

czytaj więcej
25 listopad 2016

Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim. Rekrutacja

Projekt:   „Punkt Przedszkolny w Pogalewie Wielkim” (RPDS.10.01.01-IZ.00-02-116/16) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10: Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego...

czytaj więcej
 1 2 3 »