19 lipiec 2016

PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW (USŁUGA CATERINGOWA) DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA W POZNANIU

  POSTĘPOWANIE NR   3 /ŻŁOBEK_MTP O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W związku z planowaną realizacją projektu „Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich” nr RPWP.06.04.01-30-018/15  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)...

czytaj więcej
14 lipiec 2016

DOSTAWA MEBLI, WYPOSAŻENIA, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU TIK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK I MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH DO ŻŁOBKA

POSTĘPOWANIE NR 2/ŻŁOBEK_MTP O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W związku z planowaną realizacją projektu „Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich” nr RPWP.06.04.01-30-018/15  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego z...

czytaj więcej
08 lipiec 2016

Prace wykończeniowe i adaptacyjne w żłobku MTP - rozstrzygnięcie

Fundacja Familijny Poznań po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami na wykonanie prac adaptacyjnych i wykończeniowych w żłobku, w ramach projektu „Żłobek Fundacji Familijny Poznań na Międzynarodowych Targach Poznańskich” nr RPWP.06.04.01-30-018/15  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego z...

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 »